Voor een gewone vrijdagavond, of vrijdagavond Rosh Hodesh, en/of Chanuka.

 

 

NN tape: 2a - 2b

2a/b

24'53.21  

28'49.72  

 

Hazan, zonder tallit

Opmerkingen

Tefillot

תפילה

Hazan, als er minjan is

69

הנתן

Zingen

112

מזמר לדוד

Niet op shabbat chol hamo’nged en uitgaande jom tov

112

במה מדליקים

Zingen gemeente, hazan herhaalt laatste 2 woorden.

114

לכה דודי

Hazan & gemeente

81

אמר רבי אלעזר ...  עמו בשלום

Hazan staat op, abeel/hazan zegt kadish

4

קדיש דרבנן

Zingen gemeente

115

מזמור שיר ...  לאורך ימים

Hazan

4

קדיש  לעילא

Hazan gemeente antwoordt

86

…ברכו

Hazan[1] & gemeente

87

שמע

Hazan & gemeente

89

אמת ואמונה ...ועל ירושלים, אמן

Hazan

116

ושמרו

Indien  het eerste avond Rosh Hodesh is

 

Diräo Vosses na Amida o Verso de Ros Hodes

 

Op Rosh Hodesh, na עבודת ישראל עמך

ועל כולם Op Chanuka voor

116-119

94

56

עמידה

יעלה ויבא

על הניסים

Hazan

119-120

ויכולו ... מקדש השבת

Hazan

 

קדיש תתקבל

Hazan (uitroep)

 

שבת שלום!

Niet indien Rosh Hodesh

Op Chanuka

120

25

מזמור לדוד

מזמור שיר חנוכת הבית

Hazan

4

קדיש יהא שלמא, ברכו

Gemeente

82

עלינו

Zingen

121

יגדל


[1] Hazan herhaalt vanaf למען תזכרו

 

                      © Copyright JBS, 2005-2017                          page last update: 30-jun-17