Rogativa

If someone is very seriously ill, one can request that the prayer for the sick person (Rogativa) be recited, whether or not in combination with a name change (שינוי השם). This is possible during every service, and with the permission of Parnassim and Rabbinaat, in exceptional cases such as during epidemics, also outside the daily services. According to Seder Hazanut of B (Abraham) Lopes Cardozo, every prayer has a place that is appropriate for the insertion of Rogativa. Extra places are designated for special cases. Brandon does not make this distinction. The full description by Brandon, Seder Hazanut part 2 chapter VI (page 219) in Dutch, can be found below.

 

Comments

Tefillot

תפילה

For a man

209

תפלה לעני בי יעטןף

When techinot are recited

210

מצלאין אנחנא

210

הק'ל המלך

When a name change is requested

214

שינוי השם

211

מלך מלכי המלכים ברחמיו

4

קדיש תתקבל

For a woman

212

בקראי ענני... ויצעק משה

When techinot are recited

210

מצלאין אנחנא

212

ויצעק משה ... הק'ל המלך

When a name change is requested

214

שינוי השם

213

מלך מלכי המלכים ברחמיו

4

קדיש תתקבל

Brandon HOOFDSTUK VI: OVER HET ROGATIVA
(
Ten opzichte van de originele tekst zijn de spelling en de taal enigszins gemoderniseerd door JBS).

Dit gebed kan op elke plaats waar een scheiding worden toegelaten gezegd worden steeds gevolgd door Kadish Titkabal en de offertas (מי שברך, JBS). Bij noodzakelijkheid kan dit gebed voor of na het gebed verricht worden.

Bij toestemming van den Voorzitter en Geestelijken kan dit gebed ook buiten den dienst plaats vinden. Dit kan ook geschieden tijdens een epidemie.

De Hechal is bij dit gebed steeds geopend. Voor een particulier één Hechal, bij een Dajan of Parnaas drie Hechalot, bij een vorstelijk persoon, President of Chacham vijf Hechalot.
In elk deze gevallen wordt het gebed versgewijs voorgedragen. Bij het Rogativa voor 2 of meer personen voor Mannen en vrouwen, gebruikt men de Meervoudsvorm.

Bij het gebed voor een man en een vrouw worden beurtelings de verzen van ieder gebed gelezen. Men vangt aan met het eerste vers van Tefila lenganie en leest dan het eerste vers van Bekor'ie nganeni en vervolgens het 2de vers van het eerste gedeelte en dan het 2de vers van het 2de gedeelte en zo verder. Gemakshalve zorgt de Voorganger zo een formulier in gereedheid te hebben. In bovengenoemd geval gebruikt men de mannelijke meervoudsvorm. Bij elke dienst als er geen Smeekgebeden gelezen wordt laat men ook Metsal'ien anagna weg. Steeds wordt dit bij Avondgebed weggelaten.

Indien iemand Sjinoei Hasiim verlangt, dan wordt de nieuwe naam voor de oorspronkelijke naam gelezen. Indien er twee Rogativa verlangd worden, waarvan een Siinoei Hasjim en een niet, dan leest men ze afzonderlijk en na de 2 gebeden leest men het Kadish Titkabal en daarna de offerta's voor beide families. 

Het Rogativa kan in het gebed als volgt gezegd worden:

·         Op de werkdagen bij het ochtendgebed:

 1. Na Sjebet Jehoeda 

 2. Voor Hodoe 

 3. Voor Rannenoe Tsaddiekiem

 4. Voor Baroech Sjeamar 

 5. Voor Hanotin 

 6. Voor Kadish Titkabal

 7. Voor Kawe.
  (BC: voor of Kadish Titkabal)

·         Bij Mincha:

 1. Na Netifilat Apaiiem

 2. als er geen Techienot zijn dadelijk na de Amida
  (BC: voor of Kadish Titkaba)

 3. op Sabbat na Tsidkatecha.
  (BC: voor ofHanoteen)l

·         Bij het Avondgebed:

 1. Voor Oetsioengat
  (BC: voor H’ Tstebakot)

 2. Na Jehi Sjim

 3. Voor Hasiim Tsebaot (voor Solokadis).

·         Op Vrijdagavond:

 1. Na Mengen Sjebang

 2. voor Hanotin (BC)

·         Op Sabbatmorgen:

 1. na de Amida.
  (BC: voor of Kadish Titkaba)l

 2. voor Hanotin (BC)

 3. na de Moesaf.

·         Op de avond van Kal Nidre voor Jimloch.

·         Op 9 Ab voor Kadies dehoe ngatied.

In de gevallen dat K.T. gezegd wordt en de Sefer op de Teba is en men verlangd het gebed, dan wordt de Hechal niet geopend, maar hij die sefer draagt treedt voor de Teba en het familielid naast hem, terwijl de Voorlezer het gebed verricht staande naast de Teba.

JBS: de onderstreepte teksten tussen haakjes beginnende met (BC ), geven aan wat volgens B Cardozo de normale plaats is voor het Rogativa. Andere plekken zijn voor urgente gevallen (epidemieën). Deze lopen niet parallel aan de plekken van Brandon.


 

© Copyright JBS, 2005-2021; The information on this website may be used for non profit purposes.
Reference to the source required at all times.        Page last update: 26 mei, 2019