Hebrew home
Home Up

 

סדר חזנות

בהקדמה לספר חכמת שלמה כתב דר' רודריגז פריירה כי "עריכת המדריך הזה ... נבע מההתבוננות האישית שלי שהמסורת בעל פה ... של המנהג הספרדי המערב-אירופי היא בסכנה ללכת לאיבוד". לא יכולתי אני להביע את הסיבות שלי לבנות את האתר הזה בצורה טובה יותר. מה שנכון עבור הספרדים המערב-אירופיים בכלל, נכון על אחת כמה וכמה עבור הספרדים הפורטוגזים בהולנד, קהילה שהופחתה מאוד על ידי השואה ונאבקת לשרוד.

"סדר חזנות" מתאר את הנוסח הייחודי של הקהילה הפורטוגזית באמסטרדם, כפי שנהוג בבית הכנסת המפואר "אסנוגה" מזה למעלה מארבע מאות שנה. עד שנת 1950 השתמשנו בחוברות שונות בכתב-יד, שנכתבו על ידי חזנים ושמשים לשימושם האישי. כתב יד, שנכתב על ידי ברנדון בשנת 1892, הודפס בסביבות 1950 במהדורה מוגבלת מאוד. צילומים של ספר זה משמשים כיום כמקור העיקרי שלנו למנהג. לפיכך, "סדר הזנות" של ברנדון משמש כבסיס לאתר הזה.

אתר זה שואף לאחד את ה "מה" וה "מתי"  וה "איך" מתוך כתבי היד הישנים, עם ה "איך זה נשמע" מהקלטות רבות שנעשו משנות ה 60 במאה שעברה ואילך וה "למה",כשזה רלוונתי באופן מולטי-מדיאלי ומקיף יותר מכתבי היד הקדמונים.

העמודים הראשונים באתר זה מצאו את מקורם בהדגמה של האפשרויות ונכתבו בהולנדית. כדי לפתוח את המנהג הייחודי שלנו לקהל רחב יותר, הוחלט לפרסם את האתר באנגלית והאמודים ההולנדיים תורגמו לאנגלית. אם בע"ה ימצאו משאבים, נוכל בעתיד לתרגם את האתר לעברית. עד אז יכול הקורא להעזר בכלי תרגום באינטרנט.

 

לאתר זה יש תאום: אתר למנהגי אשכנז בהולנד

 

אתר זה נשמר בין היתר בארכיון של הספריה הממלכתית ההולנדית.

יעקב בנימין סונדרפן בן אורי הכהן ורבקה חנה הכהנת פריירה

 

Copyright JBS, 2005-2024; The information on this website may be used for non profit purposes.
Reference to the source required at all times.        Page last update: 27 juni, 2024